Новини
Фирми–членове на БКДМП надградиха уменията си за УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО
03.04.2017

На 23-24 март 2017г., в гр. София се проведе, Финансирано и организирано от БКДМП, обучение на тема:  УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ – МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, водено от доц. д-р Николай Нейков, преподавател в Лесотехническия университет. 

 

Целта на обучението бе предприятията от бранша  да подобрят знанията си за калкулиране на себестойността и  утвърдените методики за това. Участниците се  запознаха с възможностите за класификация и разпределение на трудовите и материални разходи в техните предприятия, подобряване на калкулацията посредством прецизиране на съществуващите или въвеждане на нови методи.

 

Предоставени бяха възможностите за подобряване на калкулацията посредством прецизиране на съществуващите или въвеждане на нови методи. Участниците се запознаха с ценната информация за това как да:

–          Определят основните елементи на ценообразуването, методи и стратегии

–          Разпределят основните видове разходи в мебелното предприятие, същност и измерване;

–          Изчисляват основните методи за калкулиране на себестойност

–          Задават ограничение на себестойността

–          Калкулират на себестойността в примерно мебелно предприятие и определят на граница на цените

–          Прилагат на съвременни методи за калкулация на себестойност

–          Прогнозират на себестойността, планова и фактическа себестойност и

–          Как да коригират на отклоненията

 

Отворената дискусия, след всяка разгледана тема, по мнение на участниците, превърна обучението в още по – ползотворно и резултатно.

Бяха проведени индивидуални консултации за участниците, с цел решаване на фирмените казуси.

 

Следващото, финансирано от БКДМП обучение, е на тема: „FREE BOSS“, което ще се проведе на 29.03.2017г. от 16:00 до 18:00 в Интер Експо Център, гр. София. Лектор на обучението ще бъде международно известният г-н Марк Де Турк, ИДЕАС Интернешънал.

 

Източник: БКДМП