Новини
Цените на производител в промишлеността с понижение от 0,2% през октомври
11.12.2013

Индексът на цените на производител* на вътрешния пазар в промишлеността през октомври се понижава с 0,2% спрямо предходния месец, а през последните 12 месеца спада с 3,9%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

На месечна база намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост и в преработващата промишленост – с по 0,2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0,1%.

На годишна база цените намаляват в добивната промишленост – с 10,3%, в преработващата промишленост – с 3,1%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 4,9%.

Общият индекс на цените на производител (включващ и цените на международния пазар) през октомври намалява с 0,3% на месечна и с 4,2% на годишна база.

На месечна база по-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост – с 0,4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0,2%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение – с 0,3%

На годишна база в преработващата промишленост намалението на цените на производител е с 3,4% спрямо октомври 2012 година.

* Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Информация за изчисляване на индексите се получава от месечните изследвания на цените на производител на вътрешния и на международния пазар. За оценка на индексите се извършват наблюдения на базата на постоянна извадка от групи продукти, която е представителна за цялото производство.

Източник: investor.bg