Новини
Цялостно обновен е Библиотечно-информационният център в ЛТУ
18.07.2013

 

Освен строително-монтажните работи, проектът включва и изграждане на IT инфраструктура и инсталация на специализирани устройства. Цялостното управление и ръководство на проекта е осъществено от чл.-кор. проф. арх. Атанас Ковачев, доктор на архитектурните науки, който представи извършените дейности. "Този проект представлява един цялостен комплекс от информационни продукти и връзки, което поставя нашия университет във водеща позиция", каза заместник ректорът проф. Румен Toмов

Вижте повече