Защо да стана член?
Защо да стана член?

В Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ на доброволни начала могат да членуват всички юридически и физически лица, заети с производствена, търговска или друга дейност свързана с бранша.

За информация относно членството:
Специалист комуникации
Деница Костова