Защо да стана член?
Защо да стана член?

В Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ на доброволни начала могат да членуват всички юридически и физически лица, заети с производствена, търговска или друга дейност свързана с бранша.

 

ЗАЩО ДА СТАНА ЧЛЕН?

 

Участвам във вземането на решения как да се развива бранша;

Получавам значителни отстъпки за участие в изложенията „Светът на мебелите“ и „Техномебел“;

Получавам информация за международни запитвания и поръчки;

Имам възможност да участвам на национални и международни изложения на преференциални условия;

Имам възможност да участвам в организираните от Камарата търговски мисии;

Мога да се включа в организираните от Камарата посещения на международни изложения;

Участвам в бизнес срещи с български и чуждестранни партньори;

Получавам информация за най-новите материали, технологии, оборудване и иновациите в бранша;

Получавам абонамен за специализирано списание ДМТ (дизайн, материали и технологии за дървообработващата и мебелната промишленост);

Получавам анализи за състоянието на бранша в България и по света;

Получавам информация за състоянието на международните пазари и възможности за осъществяване на търговски взаимоотношения и коопериране;

Получавам информация за Оперативни програми за подпомагане на малкия и среден бизнес;

Получавам достъп до услугите в сайта на БКДМП:

Експортен портал /съдържа актуална информация за чуждестранни пазари; запитвания и оферти; статистика; как да започнем износ; база данни с дистрибутори, търговци на едро, архитекти и дизайнери; календар на дейности; полезни контакти/;

Профил в сайта на БКДМП, който е популярен сред всички национални и международни клиенти и партньори;

Участвам в специализирани семинари, анализи и експертни оценки, кръгли маси, работни срещи, обучения и преквалификация на кадри, ресурсно осигуряване, Годишна конференция на бранша.

 

За информация относно членството:
офис администратор
Денница Костова