Новини
Чуждестранни бизнес делегации ще посетят изложенията ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ
26.03.2014

От 1 до 5 април в Интер Експо Център изложителите ще имат възможност да се срещнат с клиенти от България и чужбина. Към момента са потвърдени посещения на чужди партньори от Германия, Франция, Великобритания, Азербайджан, Ирак, Мароко, Грузия, Молдова, Румъния, Белгия и други.

Камарата ще окаже пълно съдействие на членовете си за организацията на срещите в рамките на програмата, която инициира.