Новини
Швейцария променя правилата в данъчното законодателство
15.09.2017

Конфедерация Швейцария променя правилата си в данъчното законодателство, съобщават от посолството на България в Берн до Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Целта е да бъдат запознати българските компании и лица, които имат бизнес отношения с Швейцария. Изменя се начина на изчисляване на гаранционната престация на данъчно задължените лица, които нямат местоживеене или местоседалище в Швейцария.  

 

 

До момента тези лица дължаха при вписването си в ДДС регистъра гаранционна престация, която се заплаща на ръка или чрез издаване на банкова гаранция в Швейцария. Гаранцията бе в размер на минимум 5 000 и максимум 250 000 швейцарски франка.

 

 

От 1 август 2017 година изчисляването на гаранционната престация се прави:

 

  • 3% от очаквания облагаем оборот в страната ( без износа)

  • Минимум 2 000 швейцарски франка

  • Максимум 250 000 швейцарски франка

 

От 1 януари 2018 година чуждестранните предприятия са задължени вече да плащат ДДС в Швейцария при реализиран годишен оборот от 100 000 швейцарски франки в световен мащаб, доколкото част от него е направена и в страната. До сега се изискваше оборотът от 100 000 швейцарски франка да бъде реализиран само в Швейцария.

 

 

От 1 януари 2019 година и всички, които изпращат от чужбина за конфедерацията т.нар. малки пратки освободени от вносно мито,  ще са задължени да плащат ДДС при достигане на сумата от най-малко 100 000 швейцарски франка за година.

 

 

Източник: ИАНМСП

Снимка:    money.bg