Новини
Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система
27.04.2017

По покана на Българо-швейцарската търговска камара/БШТК/, в периода 2-5 април 2017 г., представители на БКДМП участваха в организирано посещение в гр. Ленцбург, Швейцария, с цел да се запознаят с модела на дуално обучение в страната. Посещението е финансирано по проект B2B 4 CSR на БШТК.

 

 

Групата имаше възможността да посети професионална гимназия в Ленцбург – BSL, работилници за дървообработване, мебелно производство и монтаж, както и мебелна фирма, наела ученици от гимназията. Участниците посетиха чудесно оборудваните обучителни, работилници и цехове, където се провежда специализираното обучение и имаха възможност да дискутират темата с директора на гимназията, професионалните инструктори, учениците и представителите на бизнеса. 

 

 

Беше посетена производствената база и шоурума на фамилната мебелна фирма Moser, собственика на която сподели своят опита си при наемане на ученици по системата на дуалното образование в производството си. Във фирмата работят около 20 работника, като всяка година се наемат от 2 – 5 ученика, според нуждите й.

 

 

Системата за дуално обучение в конфедерацията е една от най-добре финансираните в световен мащаб. Водеща роля имат браншовите организации, които са ключов участник чрез финансиране на работилниците и професионалните учители в училищата, както и издаването на професионални сертификати на учениците и курсистите. Фирмите, които наемат ученици в системата на дуалното образование започват да отчитат печалба от инвестицията си до 4 години.

 

 

Ефективните резултати на швейцарската професионална образователна система се основават на устойчивото партньорство между  учебните заведения, публичните власти, бизнеса със своите браншови организации, ученици и родители.

 

 

От учебната 2017-2018 г. стартира дуално обучение и за мебелното производство.

Допълнителна информация, можете да откриете в ПРЕЗЕНТАЦИЯ – Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система.

 

 

Източник: БКДМП