Дейност
Изложения и международни дейности

– БКДМП е съорганизатор на изложбите СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ и ТЕХНОМЕБЕЛ;

– Организиране на участия на международни специализирани изложби;

– Организиране на търговски мисии с провеждане на двустранни срещи;

– Организиране на бизнес делегации;

За информация относно промоционалните прояви:
Проведени промоционални прояви: