Новини
13.7% РЪСТ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕБЕЛИ ОТЧЕТЕ НСИ
06.07.2016

Националният статистически институт (НСИ) отчете значително увеличение на производството на мебели. Ръстът възлиза на 13,7% спрямо предходната година. По предварителни данни на НСИ преработващата промишленост бележи цялостен ръст, макар и отделни сектори да отчитат понижение. Най-сериозен спад се наблюдава при производството на тютюневи изделия -22.4, а най-сериозно повишение – при производството на метални изделия, без машини и оборудване 38.8.

 

ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, МАРТ 2016 ГОДИНА 1,2
Календарно изгладени
Икономически дейности Евростат код Индекс (2010=100) Процентно изменение (спрямо съответния месец на предходната година)

Промишленост – общо

B_TO_E36

112.8

3.0

Добивна промишленост

B

95.6

7.1

Добив на въглища

B05

71.1

-24.5

Добив на нефт и природен газ

B06

..

..

Добив на метални руди

B07

104.0

20.5

Добив на неметални материали и суровини

B08

104.5

8.3

Спомагателни дейности в добива

B09

..

..

Преработваща промишленост

C

117.3

5.5

Производство на хранителни продукти

C10

87.4

2.4

Производство на напитки

C11

97.8

7.8

Производство на тютюневи изделия

C12

88.9

-22.4

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

C13

126.2

14.8

Производство на облекло

C14

93.8

12.4

Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм

C15

76.0

3.6

Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели

C16

96.9

-5.1

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

C17

132.5

2.9

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

C18

119.8

8.1

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

C19

..

..

Производство на химични продукти

C20

108.9

-0.3

Производство на лекарствени вещества и продукти

C21

157.6

-0.4

Производство на изделия от каучук и пластмаси

C22

148.0

17.1

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

C23

124.4

4.7

Производство на основни метали

C24

82.0

-8.9

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C25

157.4

38.8

Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти

C26

148.9

0.4

Производство на електрически съоръжения

C27

163.9

10.7

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C28

151.4

2.6

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C29

182.2

11.3

Производство на превозни средства, без автомобили

C30

114.9

13.2

Производство на мебели

C31

129.9

13.7

Производство, некласифицирано другаде

C32

217.8

37.4

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

C33

74.2

-23.1

Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ

D

111.2

-5.0

Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ

D35

111.2

-5.0

Продукти за междинно потребление

MIG_ING

114.3

6.3

Енергийни продукти

MIG_NRG

101.4

-8.2

Инвестиционни продукти

MIG_CAG

147.4

11.7

Потребителски дълготрайни продукти

MIG_DCOG

151.5

15.6

Потребителски недълготрайни продукти

MIG_NDCOG

102.6

5.4


1 Предварителни данни

2 ".." – Конфиденциални данни

10.05.2016

 

Тагове: производство, мебели, промишленост, НСИ, ръст