Новини
200 професионални гимназии ще признават наученото от живота
05.12.2013

200 професионални гимназии в цялата страна ще признават наученото в живота и придобитите знания по време на работа, упражняване на хоби и самообучение, за които гражданите нямат дипломи за квалификация. Тази възможност предлага Системата за валидиране на знанията, придобити по неформален път, която е разработена от Министерството на образованието и науката. От системата могат да се възползват всички, които са навършили 16 години, без значение от това дали работят или не, но които притежават знания и умения за определена професия, без да имат свидетелство за професионална квалификация. „По този начин даваме възможност на хората да получат документ за квалификация, без да се налага да плащат допълнително средства или да ходят на курсове“, коментира председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение Емилиана Димитрова, която ръководи проекта. За пример – ако, по стечение на обстоятелствата, човек може да ремонтира коли, но няма диплома за това, то той ще може да получи легално свидетелство за професионална квалификация, без да с налага да учи пълния хорариум от часове.

Валидирането на знанията към момента се осъществява от професионални гимназии в цялата страна. В процедурата се включва подаване на заявление до гимназията за професията, за която ще се иска признаване на знанията. След това кандидатите трябва да представят копие на документи, които доказват, че има опит в професията. Ако няма такива документи, ще важат и ръчно направени макети и предмети, както и демонстрация на уменията пред комисия в училището. Ако се налага кандидатите да учат допълнително, за да покрият образователните стандарти за професията, специална комисия в училището определя темите и хорариума от часовете. Накрая кандидатите се явяват наравно с учениците в училището на държавен изпит по теория и практика и получават свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за част от професията.

Инициативата на МОН е безплатна за гражданите до края на 2014 година, като от образователното министерство очакват да дадат дипломи за признати от живота знания на минимум 1 500 граждани. Ще могат да се валидират знания по всички професии, които се изучават в професионалните гимназии, в зависимост от техния профил и региона от страната, в който се намират. Най-често срещаните професии, за които ще се признават знания от живота, са на готвачи, бармани, сервитьори, счетоводители, автомонтьори, електротехници, специалисти за работа в офис и др.

Допитване на образователното министерство до заети, проведено в началото на тази година, показва, че само 35% от работещите упражняват професия, за която имат документ за квалификация. Квалификацията на 43% отговаря частично на изпълняваните трудови ангажименти, а в 22% от случаите заетостта изобщо не съответства на образованието.  В проучването са обхванати 568 лица от цялата страна, работещи в различни икономически сектори и сфери на реализация. 58% от тях декларират, че притежават документ, доказващ техните знания и умения, 29% имат документ само за част от компетенциите си, а 13% нямат документ.  93% от запитаните декларират готовност да се явят на изпит за доказване и валидиране на техните знания, умения и компетентности, като за 78% е важно да притежават документ, доказващ професионалните им възможности.  Най-често (34,6%) като причина да валидират знанията и уменията си анкетираните изтъкват кандидатстването за работа. На следващо място документът се оказва необходим при кандидатстване за кариерно израстване (23,9%), при атестиране в предприятието (20,8%) или с цел повишаване на заплатата (18,7%).

Повече за системата може да се види на www.validirane.mon.bg

Източник: НАПОО