Новини
Проект „Горите в ръцете на жените“
24.11.2022

Проект „Гори в женски ръце“ стартира през юли 2020 г. с цел укрепване на горския сектор на местно, регионално и междурегионално ниво чрез засилване на участието и подобряване на способностите на женитe, чрез подкрепа на тяхното равностойно присъствие и компетенции на пазара в Дунавския регион. Fem4Forest се фокусира върху жените професионалисти в горското стопанство, собствениците – жени и жените в ранните етапи на кариерата си. Чрез дейностите по проекта 663 респонденти от 10 страни в Дунавския регион отговориха на анкета, чрез провеждане на 106 насочвани интервюта, бяха организирани повече от 20 кръгли маси. Аргументира се, че горският сектор трябва да въведе иновации като: промяна на политиката, модификация на законодателството или адаптиране на нови закони, организационна иновация, иновативни подходи в преподаването, учене през целия живот и подобрено обучение, нови възможности за работа в мрежа.
Правилното представяне и популяризиране, което показва жените в горския сектор в положителна конотация и ги представя интелигентно и с уважение е сигурен начин за промяна на гледната точка.

Проектът на програмата за обучение на наставници, ориентирани към пола, в сектора на горското стопанство е разработен с цел насърчаване и подкрепа на жените собственици на гори и жените – професионалисти.
Програмите за обучение предлагани от проекта, са в следните области:
1. Личностни умения (повишаване на самочувствието, ефективност и мотивация; развитие на поведение, подходящо за ситуацията; устойчивост; реалистична оценка на личността и способностите; работа в мрежа)
2. Лидерски умения – класически управленски задачи (планиране; вземане на решения; поставяне/изпълнение/реализация на цели; контролиране; управление на промените; управление на времето)
3. Социални умения (мотивация на служителите и задържане на служителите; ефективна, уверена комуникация; давайте и приемайте обратна връзка).