Новини
3.6% е годишната инфлация за юли 2018 г. спрямо юли 2017 г.
23.08.2018

0,7% е месечната инфлация за юли 2018 г., според НСИ. Националната статистика базира изводите си върху Индекса на потребителските цени за юли 2018 г. спрямо юни 2018 г., който е 100.7%, според ИПЦ. Според Хармонизирания индекс на потребителските цени за юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. месечната инфлация е 1.0%.

 

 

В същото време според Хармонизирания индекс на потребителските цени, инфлацията от началото на годината (юли 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 2.5%, а годишната инфлация за юли 2018 г. спрямо юли 2017 г. е 3.6%.

 

Средногодишната инфлация за периода август 2017 – юли 2018 г. спрямо периода август 2016 – юли 2017 г. е 1.9%.

 

Инфлацията от началото на годината (юли 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 1.7%. Годишната инфлация за юли 2018 г. спрямо юли 2017 г. е 3.5%. Средногодишната инфлация за периода август 2017 – юли 2018 г. спрямо периода август 2016 – юли 2017 г. е 2.4%, според ХИПЦ.

 

През юли спрямо юни 2018 г. цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили така:

 

При хранителни продукти и безалкохолни напитки има увеличение с 0.1%; алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 0.6%. При облеклото и обувките има намаление с 2.8%.

 

Поскъпването на режиините разходи за жилища, вода, електроенергия, газ и други горива е 1.3%. За жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома увеличението е с 0.8%.

 

Източник: News.bg