Новини
39% от компаниите планират да наемат повече кадри
15.08.2018

В сравнение с изминалата година, средноголемите компании по целия свят са значително по-оптимистични за условията и възможностите на бизнеса, сочат резултатите от годишния Барометър на растежа на консултантската компания EY.Прогнозите за растеж на всички големи икономики за 2018 се подобряват, след като Международният валутен фонд прогнозира 3,9% растеж на БВП за годината. На този положителен фон, бизнес лидерите също са оптимистично настроени за растежа на приходите.

 

Ежегодното проучване на EY сред 2,766 мениджъри на средноголеми компании в 21 държави и девет ключови сектора на икономиката показва, че доверието в растежа на бизнеса в глобален план се е засилило през последните 12 месеца. 60% от компаниите имат за цел да постигнат растеж между 6–10%  през следващата година, за сравнение едва 34% от компаниите са имали същите амбиции за растеж преди година. Останалите 27% са насочени към ръст от над 10%, което е маргинално понижение спрямо 2017 г., когато 30% от компаниите са били в тази висока зона на растеж. Нито една от анкетираните компании (0%) не очаква спад в нивата на растежа през 2018 г., докато през 2017 г. 5% са прогнозирали спад.

 

 

Амбиции за растеж, стимулирани от Азиатско-тихоокеанския регион

 

Докато средноголемите компании са оптимисти за растежа в глобален план, амбицията е най-висока в Азиатско-тихоокеанския регион, тъй като широко прогнозираният опит за изпреварване на Запада се превръща в реалност. Четири от 10 компании в Китай, Югоизточна Азия и Австралия имат за цел двуцифрен растеж, като значително надвишават средното глобално ниво от 6%.

 

 

Европейските планове за растеж

 

Средноголемите компании в Европа не само приемат, но и изпреварват промяната – те инвестират и разширяват дейността на компаниите си, внедряват развиващите се технологии и се стремят към привличане на многообразие от таланти. Ключовите резултати сочат, че 86% от европейските средноголеми компании планират растеж на приходите от над 6% през следващите 12 месеца. Освен това, 25% от европейските средноголеми компании планират международно разширяване. Най-значимият риск за развитие, остава бавният или еднообразен растеж на глобалната икономика.

 

 

Състезанието за приемане на изкуствен интелект (ИИ)

 

Интелигентната автоматизация и машинното обучение вече заемат централно място сред факторите за растеж на средноголемите компании навсякъде по света. Нагласите към новите технологии се променят по-бързо от миналата година. През 2017 г. 74% от изпълнителните директори на средноголеми компании заявяват, че никога не биха приели автоматизацията на роботизирани процеси (RPA), но само 12 месеца по-късно 73% от анкетираните заявяват, че вече внедряват или планират да внедрят изкуствен интелект в рамките на две години.

 

 

На този фон, резултатите от Барометъра на растежа на EY показват, че компаниите признават необходимостта от повече гъвкавост в организациите им. В желанието си да приемат революционни нови технологии и да включат ИИ в своя бизнес, ръководствата на компаниите обаче могат да подценят мащаба на киберзаплахите. Едва 7% планират да инвестират в технологии за намаляване на риска от кибератаки през следващата година и едва 6% считат киберзаплахите като предизвикателство за растежа.

 

 

Регулации в подкрепа на иновациите

 

Тази година законодателните регулации се проявиха като нова сила за стимулиране на иновациите, а не за тяхното възпрепятстване. При една голяма промяна в мнението, лидерите от всички сектори и региони, с изключение на Северна Америка, считат, че законовите регулации са основен двигател на иновациите (25%), като биват изпреварени само от приходите (27%). Тъй като правителствата използват политически лостове за ускоряване на социалните блага (например, намаленото количество захар в газираните напитки, както и по-малко токсични пестициди), ръководителите на компании улавят тези нови възможности на пазара за иновации и растеж.

 

 

Сближаването на секторите се ускорява

 

Конвергенцията или сближаването на секторите на икономиката е друга голяма сила по отношение на растежа. Почти една четвърт от световните бизнес лидери (23%) смятат, че то оказва най-голямо влияние върху бизнесите след демографските промени (33%). Сред американските лидери сближаването на секторите е най-силната причина за амбициите за растеж (31%).

 

 

Талантите

 

В знак на увереност, че растежът е устойчив, 39% от фирмите планират да наемат повече таланти на пълен работен ден през следващите 12 месеца. Това е значително увеличение от 13% през 2017 г. Освен това, само 1% от анкетираните се стремят да намалят своя персонал, което е намаление от 9% през 2017 г. Всъщност, привличането на таланти с подходящи умения е в основата на списъка от ускорители на растежа – нарежда се преди ефективността на процесите и новите технологии.

Многообразието се изкачва начело на дневния ред за подбор на персонал, като 41% от анкетираните го цитират като най-голям приоритет, сравнено с едва 11% през 2017 г. Барометърът на растежа на EY показва, че съществува силна връзка между изпълнителните директори, които отдават приоритетно значение на многообразието като цел за подбор на персонал и на тези с най-малко многообразие в екипите.

За онези компании, които вече са изградили многообразие в изпълнителното ръководство, фокусът пада върху талантите със силни дигитални умения, според Барометъра. 56% от ръководствата на компании се стремят да изградят дигитални компетенции чрез подбор на нов персонал.

Липсата на квалифицирани таланти обаче е основна причина за безпокойство. Дори в САЩ 20% от бизнес лидерите считат, че това е най-големият риск за растежа. Това представлява увеличение от осем процентни пункта от 2017 г.

Загрижеността за паричните потоци и финансирането остават

Докато достъпът до кредитиране продължава да бъде проблем, през тази година ръководствата на компаниите изтъкват недостатъчните парични потоци като по-значително предизвикателство, а 35% го нареждат на първо място. Предизвикателствата, свързани с паричните потоци и оборотния капитал водят до рискове, свързани с най-новите технологии и липсата на квалифицирани таланти.

Проблемът е най-остър в Европа, където 37% от анкетираните посочват проблемите с финансирането като най-големи, а 50% от френските изпълнителни директори го посочват като водеща грижа. Според Барометъра на растежа на ЕY, тази година има корелация между компаниите в по-високия сегмент на растеж и тези, които класират недостатъчните парични потоци като ключов риск за растежа.

В същото време компаниите, ръководени от жени, са засегнати значително от липсата на финансиране, като 18% от тях посочват достъпа до капитал като основна пречка за растежа, в сравнение с 11% от компаниите, ръководени от мъже. 30% от компаниите, ръководени от жени обаче, се стремят към растеж от над 15% през следващите 12 месеца в сравнение със само 5% от компаниите, управлявани от мъже, въпреки че повече от половината от жените (52%) казват, че нямат достъп до външно финансиране.

 

 

Източник: Economy.bg, БСК