Новини
76 представители на фирми – членове на БКДМП взеха участие в Годишно Общо събрание
24.06.2014

На 06.06.2014г. в гр. Созопол 76 представители на фирми- членове на БКДМП  взеха участие в Годишното Общо събрание. Събранието бе открито с приветствени слова от Председателя на БКДМП – г-н Стоян Стоянов.

Г-жа Елица Ненчева представи  екипа на Камарата , както и реализираните от организацията инициативи. Изп. директор информира за постигнатия ръст на членската маса на Камарата до 281 члена, което я прави един от най-големите браншови съюзи в България.

Международните участия бяха представени от г-н Христо Йовчевски, който апелира към по-голяма активност от страна на фирмите за участие в търговски мисии, изложения, бизнес срещи и др. прояви.

През отчетния период БКДМП е съдействала на 108 фирми за участието им в търговски мисии извън страната и участие в специализирани изложби, като финансирането е осигурявано по европейски проекти.

Дейностите свързани с професионалното образование бяха презентирани от г-н Васил Живков. По време на презентацията бе представен новия проект на БКДМП „Бизнес и образование – точка на пресичане“, финансиран от Фондация „Америка за България“. В изпълнение дейностите на проекта бе създаден клип за популяризиране на професионалното образование, който е разпространен по национална телевизия, регионални телевизионни и радио канали. Също така 21 ученика и 6 студента ще бъдат наградени със стипендии.

Ново предложение от Ръководството на БКДМП за създаване на Косултативен съвет, който да представлява Дървообработващия сектор бе заявено от г-н Димитър Янушев. Предложението бе подробно дискутирано, гласувано и прието единодушно от присъстващите членове.

Г-н Григор Виденов,  член на УС представи отчет за тазгодишните изложения Светът на мебелите и Техномебел, като даде информация относно  актуална статистика за двете събития.

Резултатите от  проведена анкета сред посетителите показва, че  50% от тях са с интерес към двете изложения, 30%  към Светът на мебелите и 20% към Техномебел.

Анализ на рекламната кампания показва, че всички канали за реклама са дали необходимия положителен ефект, а именно за увеличаване на посетителите на изложенията.

Беше организирана  Програма за насърчаване на купувачи /Hosted Buyers Programme /, която привлече над 30 чуждестранни компании от Германия, Франция, Великобритания, Азербайджан, Мароко, Грузия, Молдова, Румъния, Белгия и други държави.

По мнение на изложителите програмата е била изключително успешна и поради тази причина за следващото издание се планира по-интензивна програма за привличане на повече чуждестранни партньори.

След представения отчет на УС, Председателят на Контролния съвет-г-н Георги Сиренков представи отчета на КС , като подробно бяха разгледани финансовия отчет, мониторинга упражнен върху документалния поток и ревизирането на финансите на организацията.

Изключително се радваме да заявим, че фирмите участваха активно в дискусиите, като споделяха своите предложения, проблеми, идеи и опит.

Изп. директор на БКДМП – г-жа Елица Ненчева изложи предстоящите инициативи на Камарата-регионални обучения, търговски мисии и предстоящи проектни дейности.

Галерия