Новини
Aктуални статистически данни
03.09.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Външна търговия на България по стоки. Очаквания за износа и вноса.

Период: Януари-Май 2013г.

Външна търговия на България по стоки. Очаквания за износа и вноса.

Период: Май 2013г.