Новини
Обучения
18.11.2019

Проф. Саша Питърс е основният гост-лектор на Годишната Конференция. Той ще представи най-иновативните материали в нашия бранш. Темата на презентацията…

30.11.2018

Във връзка с изпълнението на проект №BG05M9OP001-1.023-0059 “Старт към успеха“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от…

06.11.2018

  Факултет „Горска промишленост“ към ЛТУ и Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) организират съвместна инициатива под надслов…

29.10.2018

На 26 октомври 2018г., в гр. Сливен, Камарата организира и финансира еднодневно обучение за представители на фирми – членове на…

Няма повече новини

Няма повече новини