Новини
Darik Business Review: България на 19 място в Европа по износ на мебели
15.12.2023

България заема 19 място в европейските класации по износ на мебели, 21 място по производство, 24 място по потребление и 25 място по внос.  Данните бяха изнесени от проф. д-р Васил Живков, председател на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, по време на годишната й конференция.

Производството на мебели в страната ни за 2022 г. възлиза на 614 млн. евро (с включени матраци и подматрачни рамки). Спрямо предходната година се отбелязва лек спад, когато е 658 млн. евро.

Най-голям дял заемат мебелите за спални, столови и всекидневни – 31%, матраци и дюшеци – 11%, други мебели от дървесина – 11%, части за седалки – 10%, кухненски мебели – 8%, офис мебели от дървесина – 6% и пр.

Потреблението на мебели в страната (без матраци и подматрачни рамки) за 2022 г. се равнява на 466 мн. долара, за сравнение – предходната година е е 420 млн. долара.

Данните на камарата, събирани от Апис, Сиела и НСИ, сочат, че топ 5 търговци на мебели за 2022 г. у нас по оборот в лева са:

JYSK BULGARIA с 555 923 000 лв.,
Мебели Виденов – 221 382 000 лв.,
Икеа – 138 740 000 лв.,
АИКО – 126 831 000 лв.,
MÖMAX BULGARIA – 39 754 000 лв.

Заради качеството и добрата цена мебелите, произведени у нас, се продават успешно навън. За 2022 г. основните пазари, за които сме изнасяли продукция са:

Румъния – 15.5%,
Гърция – 10%,
Полша – 7%,
Франция – 6.9%,
Германия – 6.8%,
Чехия – 5.8%,
Италия – 4.8%,
Нидерландия – 4.7%,
Великобритания – 4.2%,
САЩ – 3.5%.

Въпреки че българските мебели са търсени и качествени по света, у нас потребителите избират чуждестранна продукция. През 2022 г. сме внасяли обзавеждане основно от

Китай – 28.3%,
Полша – 14.4%,
Турция – 14%,
Румъния – 7.5%,
Германия – 7.2%,
Италия – 6.7%,
Виетнам – 3.5%,
Украйна – 3.2%,
Сърбия – 2.2%,
Дания – 2.2%.

Внос и износ на мебели на Балканите

Каква е ситуацията на страната ни, сравнена със съседните държави на Балканите? Турция държи първото място по износ на мебели с 3 965 млн. долара, Румъния е с 2 480 млн. долара, Сърбия – 675 млн. долара, след това са България – 559 млн. долара и Северна Македония – 277 млн. долара.

Любoпитeн и мaлĸo извecтeн фaĸт e, чe Бългapия e втopият нaй-гoлям внocитeл нa мeбeли в Aлбaния, в тoп 3 cмe на внocитeлитe в Гъpция, в тoп 5 на внocитeлитe в Pyмъния и Гpyзия. Страната ни e и cpeд пъpвитe 10 внocитeли в Иpaн, Maлтa и Ceвepнa Maĸeдoния.

По отношение на вноса на мебели, в топ 5 страни в нашия регион на първо място се нарежда Румъния с 1.242 млн. долара, следвана от Турция – 553 долара, Гърция – 495 долара, България – 439 долара и Сърбия – 225 долара.

Производство на мебели в световен мащаб

Производството на мебели в света за 2022 г. се равнява на 492 млрд. долара и отбелязва спад от 4%, в сравнение с предходната 2021 г.

Най-големият производител на мебели в глобален мащаб е Китай с 36%, САЩ държат 13%, Италия – 5%, Германия, Виетнам и Индия с по 4%, Полша – 3%, Канада, Южна Корея и Великобритания – с по 2%.

Интересно е, че за една година Китай губи е изгубил 3% преднина, а САЩ и Италия бележат ръст от 1%. Индия също отбелязва по-голям дял в производството, а Великобритания измества Япония от топ 10 страни производители.

През последните години Виетнам се превръща в шестия по големина производител на мебели и втория по големина износител на този продукт в света.

53% от мебелите са произведени в Азия и Тихоокеански регион, 24% – в Европа, Великобритания и скандинавските страни, 16% – Северна Америка, 7% – други региони.

Европейско производство

През последните няколко години Европа се задържа на второ място в света с 24% от световната продукция, като бележи 1% ръст спрямо 2021 г. Най-големите производители на Стария континет са Италия с 19%, Германия – 18.4%, Полша – 13%, Великобритания – 7.7%, Франция – 6.8%.

В Европа има почти 130 000 мебелни фирми, предимно малки и средни предприятия. От топ 200 големи световни мебелни производители 90 са от Стария континент.

Производството на мебели по поръчка в Европа възлиза на около 14 млрд. евро. Италия, Германия, Великобритания, Полша и Швеция изработват над 60% от общото европейско производство на мебели по поръчка.

Потребление

Сред топ 5 страни в света по потребление на мебели първото място се държи от Китай с 110 млрд. долара следват САЩ – 108 млрд. долара, Германия – 25 млрд. долара, Индия – 19 млрд. долара, Великобритания – 18 млрд. долара.

Световното потребление на мека мебел възлиза на 80 млрд. щатски долара, което е около 16% от общия пазар на мебели. Меката мебел е един от най-растящите сегменти в мебелната индустрия, особено през 2021 г.

Според прогнозите на икономически анализатори, през 2023 г. световният пазар на мека мебел ще се свие малко и потреблението ще намалее във всички региони, с изключение на Азия и Близкия Изток. Това ще се компенсира през 2024 г., когато отново се очаква ръст.

Световен износ и внос на мебели

В топ 5 на най-големите износители на мебели в света на първо място е Китай с 70 млрд. долара, следват го Виетнам със с 20 млрд. долара, Полша – 14 млрд. долара, Италия – 12.7 млрд. долара, Германия – 12 млрд. долара.

Данните сочат, че за една година Китай губи близо 9%, Виетнам бележи ръст, а Италия измества Германия и застава на 4-то място.

Сред най-големите вносители на мебели в света се открояват САЩ със 44 млрд. долара, Германия – 17 млрд. долара, Великобритания – 10.5 млрд. долара, Франция – 8.5 млрд. долара и Нидерландия – 7.8 млрд. долара.

Интересна тенденция се наблюдава при САЩ, където за една година вносът нараства с 4%. Във Великобритания също нараства с около 1%, а при Германия, Франция и Нидерландия се забелязва много малък спад.