Експортен портал
Да започнем износ

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ е учредена през 1992 г. като доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. В момента членуват повече от 320 фирми, 11 професионални гимназии и един университет като БКДМП е единственият официален представител на работодателите в секторите Производство на мебели, Дървообработване, Производство и доставка на машини и материали за дървообработващата и мебелна промишленост.

Предстоящи събития
6-8 Ян, India, Chennai Trade Centre, Chennai
INTERIOR EXTERIOR EXPO
IntExt Expo is India’s leading trade fair for architecture, building materials, Interior and exterior ,art and design, Our unique forum offers opportunities to not just exhibit, but also to create a long-lasting impression on the decision-makers of the architectural industry.
Партньори