Експортен портал
Запитвания и оферти

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ е в постоянен контакт с търговските аташета на чуждестраните посолства в страната, както и с много международни организации, фирми и асоциации. Благодарение на тези добри отношения получаваме запитвания от различни държави и пращаме на членовете ни информация за тях.

Запитвания по години:
Предстоящи събития
23-24 Юли, United States, Hickory, NC
FME
Furniture Manufacturing Expo
Партньори