Експортен портал
Запитвания и оферти

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ е в постоянен контакт с търговските аташета на чуждестраните посолства в страната, както и с много международни организации, фирми и асоциации. Благодарение на тези добри отношения получаваме запитвания от различни държави и пращаме на членовете ни информация за тях.

Запитвания по години:
Предстоящи събития
5-7 Март, Poland, Warsaw
Wood Tech Warsaw Expo
International Trade for the woodworking industry
Партньори