Галерия
Проект „Бизнес и образование – точка на пресичане“ награждаване