Галерия
БКДМП бе призната за най-активна браншова камара в осъществяването на връзката между бизнеса и училищата.