Галерия
БКДМП огранизира и финансира курс по бизнес английски за членове на Камарата. Обучението бе проведено в партньорство с Design lab.