Галерия
В Лесотехническият университет бе открит учебно-демонстрационен техноцентър „BLUM“, създаден съвместно с Фирма „Интериор -И“, член на БКДМП, и фирма „Julius Blum GmbH“, Австрия.