ИНТЕКСТ ООД
Врати, София

Интекст е основана през 1994 година и е сред най-големите производители на врати в България. Фирмата  има клиенти в ЕС, бивша Югославия,  Близкия изток и Африка и изнася 40% от продукцията си. Интекст  внимателно подбира материалите и има стриктен производствен контрол, което гарантира качеството на продуктите.

Гамата включва интерирни врати, входни врати, пожароустойчиви врати, акустични врати и блиндирани врати. Предимство на Интекст е гъвкавостта и способността на произвежда продукти съгласно конкретните спесификации и нужди. Фирмата се съобразява с изискванията и вкусовете на различните продукти и съобразява продуктите си с тях.

Интекст предоставя решения за следните сегменти:

Контакти
Интекст EООД, София 1715, Младост 4 Бл. 485 Офис 1