Фурнир Пласт ООД
Фурнир, Заготовки от дървесина, Дървен материал, Благоевград

Основна дейност на дружеството е производството на фурнир, шперплат, слоести и бичени детайли за мебелната промишленост и други дървопреработвателни услуги. За тази цел фирмата е закупила необходимите машини и съоръжения, също така сграден фонд и земя. За по-добра организация и ефективност на работата, фирмата развива и съпътстващи, спомагателни дейности като дърводобив и транспорт, за което притежава лиценз. Политиката по управление на дружеството е лоялността към клиента и убедеността, че взаимното доверие е в основата на успешната съвместна работа.

Контакти
Симитли, Промишлена зона