ЕМКО - Г ЕООД
Дървен материал, Бургас

През 2009 г. Фирма ЕМКО навърши двадесет години. ЕМКО-Г е семейна фирма, създадена през 1989 г. Един от основателите е инж. Костадин Димитров, който към момента е мажоритарен собственик и управляващ директор на дружеството.В търговския регистър ЕМКО-Г е вписана с основен предмет на дейност: производство на масивен паркет и профилни первази от дъб. Търговия с екзотични паркети, ламинат и др. подови настилки. Производствената фабрика е изградена в Крушевец, а Центрaлният офис на фирмата и търговските обекти са в централната част на Бургас. С годините ЕМКО-Г спечели доверието на клиентите, разви дистрибуторска мрежа в цяла България, а в последните години – работи чрез дилъри и в редица Европейски страни.EMKO-Г е член на Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост. Съорганизатор на сдружение „Паркетолог“. Съосновател на списание „Паркети“.Участия (директни и чрез диструбутори) на Пловдивския панаир и на Международна изложба „Мебел“ в София.Инж. Костадин Димитров е член на УС на БсТПП.Част от продукцията на ЕМКО-Г се изнася в Европа. Износът е директен или чрез местни дистрибутори, добре запознати с особеностите на конкретния пазар.Екипът на ЕМКО-Г е комбинация от опитни специалисти и млади ентусиазирани хора. Фирмата инвестира сериозни средства в хората – повишаване на квалификацията, усвояване на нови занаяти и др.

 

гр.Бургас, ул.Петко Каравелов 17 – офис
056 841 500 ; 0878 355 832
ofiice@emko-parquet.com

 

гр.Бургас, бул. Стефан Стамболов 78 – магазин
056 801350 ; 0887 760 210
sales@emko-parquet.com

Контакти
ОФИС: 8000 Бургас, Емко - ул. Петко Каравелов 17ул. "Петко Каравелов" 17 (до Славейковото пазарче)
МАГАЗИН: 8000 Бургас, бул. Стефан Стамболов 78