ВЪЛКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Инструменти, Смолян

ВЪЛКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ  ЕООД е търговска фирма, основана през 2009 г. със седалище в гр. Смолян,
специализирана в продажбата на дърворежещи инструменти, специални инструменти и окомплектовка
на фирмите B.U.P. Utensili S.r.l., ILMA Innovation Systems S.r.l., TIGRA GmbH.

Контакти:
Адрес: гр. Смолян,  4700
ул. Евридика № 4
тел./факс.: +359 301 87117
мобилен: +359 88 8 704 308
+ 359 87 8 704 308
e-mail: valkov_engineering@abv.bg

Адрес гр. Пловдив, 4000
ул. Мадара № 2
+ 359 88 7 704 330
+ 359 87 9 345 117
e-mail: valkov_engineering@abv.bg

http://valkov-engineering.com/

Контакти
Адрес: гр. Смолян, 4700 ул. Евридика № 4