Ейч Ар Ви Про
Услуги, София

„Ейч Ар Ви Про“ е компания, специализирана в областта на производствената оптимизация и по-конкретно: оценка на ефективността, стандартизиране и подобряване на процеси, създаване на процедури, изчисляване на себестойност на продуктите, въвеждане на бонусни механизми, обучение на ръководители, изграждане и внедряване на управленски системи и софтуер.

 

Ние помагаме на предприятията да повишат своята възвръщаемост от производството и отключат скрити възможности!

Контакти
гр. Ботевград, п.к. 2140 ул. „Свобода“ 12