Гораинвест АД
Плочи / Плотове, Заготовки от дървесина, Дървен материал, Русе

Семейна фирма основана от бащата, инж.Валентин Новаков през 1997 г., в която съдружници са двамата му синове Росен и Борислав. Фирмата има две производствени площадки: в гр.Русе (седалище), закрита площ 7000 м2 и в гр.Кубрат, закрита площ 35 000 м2. Гораинвест АД инвестира ежегодишно в модерна техника за индустриален дърводобив. В момента капацитета на дърводобив е около 100 000 м3 годишно. Производственото оборудване се състои от 3 линии за бичене, 15 сушилни за дървесина, 4 линии за производство на сърцевинни панели от топола, 2 линии за клинозъбене, 2 линии за брикетиране и други машини. Оборот за 2021 : 13,5 млн.лв. Брой служители : 100.

Контакти
Русе, Източна индустриална зона Бул.Тутракан 49а