АЕКО Спейс
Софтуер и Автоматизация, София

AECO  Space помага на фирми и професионалисти сектора на строителството, архитектурата и интериорния дизайн да дигитализират практиката си. Ние сме дистрибутор на водещ софтуер за 3Д моделиране и визуализация, създаваме обучително съдържание.  Изграждаме общност от професионалисти в бранша, чрез технологична платформа, в която те  си сътрудничат по проекти, споделят обяви за работа, обучения и конференции. Мисията ни е да помогнем на бранша да възприеме нови и изгодни технологии, за да развиват творческия потенциал на бизнеса си и да променят света със своята визия.

Контакти
София, Дружба 2, бул. „Цветан Лазаров” 105А