НЕПКОН България ЕООД
Услуги, София

Preferred by Nature (известна преди като NEPCon) е организация с нестопанска цел, която подпомага по-добро управление на земите и бизнес практики, които помагат на хората, природата и климата.

Правим това чрез уникална комбинация от сертификационни услуги за устойчивост, проекти целящи повишаване на осведомеността и изграждането на капацитет.

Повече от 25 години работим в насока разработване на практически решения за стимулиране на положително въздействие в производствената среда и веригите за доставки в над 100 държави. Ние се фокусираме върху земеползването, предимно чрез горско стопанство, земеделие и суровини свързани с въздействие върху климата и отнасящите се към тях сектори като туризъм и опазване на околната среда.

Схемите, по които работим са:

 • FSCTM CoC /Проследяване на продукцията/
 • FSCTM FM /Управление на горите/
 • PEFC CoC /Проследяване на продукцията/
 • PEFC FM /Управление на горите/
 • LegalSource™
 • EUDR Мониторинг
 • EUTR Мониторинг
 • SBP /Програма за устойчива биомаса/
 • Rainforest Alliance Устойчиво земеделие
 • RSPO /Кръгла маса за устойчиво палмово масло/
 • CFM /Управление на въглеродния отпечатък/
 • SRP /Платформа за устойчиво оризопроизводство/
 • UEBT /Съюз за етична биотърговия/
 • GLOBALG.A.P Световни практики по добро земеделие
 • Устойчив туризъм
 • Рамка за устойчивост
 • Възстановяване на екосистемата
 • Инициатива за по-добър памук
 • CAFE Practices
 • CanopyStyle одити
 • Blockchain
Контакти
ул. Средна гора №30, ет. 1, ап. 101, ПК 1303, гр. София, България