СЖС България ЕООД
Услуги, София

ЗА SGS НАКРАТКО

 

Компанията е създадена през 1878 г. в Руан като френска компания за проверка на зърнени доставки и е регистрирана в Женева под името Société Générale de Surveillance през 1919 г.

 

SGS e водещата в света компания за проверка, верификация, изпитване и сертифициране. Ние сме признати за световен еталон за качество и почтеност. Разполагаме с мрежа от над 1 650 офиса и лаборатории по целия свят, в които работят над 80 000 служители.

 

SGS е официално регистрирано в България на 18 Февруари 1991 г., с централен офис в София и оперативни офиси в градовете Бургас, Варна, Русе, Пловдив, Свиленград, Велико Търново, Добрич и Плевен.

 

ОСНОВНИ УСЛУГИ

 

Основните ни услуги могат да бъдат разделени на четири категории:

 •   Проверка: нашата широка гама от водещи световни услуги за проверка и верификация, като например проверката на състоянието и теглото на търгуваните стоки при трансбордиране, ще ви помогнат да контролирате количеството и качеството и да отговорите на съответните нормативни изисквания в различните региони и пазари.
 •   Изпитване: нашата глобална мрежа от съоръжения за изпитване, където работят служители със знания и опит, ви позволява да намалите риска, да съкратите времето за пускане на пазара и да тествате качеството, безопасността и работните характеристики на продуктите ви спрямо съответните стандарти за здраве и безопасност и спрямо нормативни изисквания.
 •   Сертифициране: с помощта на услугите по сертифициране ние ви даваме възможност да демонстрирате, че вашите продукти, процеси, системи или услуги са в съответствие с националните или международните стандарти и разпоредби, или определените от потребителя стандарти при сертифициране.
 •   Верификация: гарантираме, че продуктите и услугите отговарят на световните стандарти и на местните разпоредби. Благодарение на съчетаването в световен мащаб на местни познания, несравним опит и знания във всеки един отрасъл, SGS обхваща цялата верига на доставки – от суровините до крайното потребление.

 

БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ НА SGS БЪЛГАРИЯ

 

 •   Сертификация на системи
 •   Екологични услуги
 •   Здраве и безопасност при работа
 •   Обучение
 •   Маркетинг и рисърч
 •   Изпитване на потребителски стоки
 •   Услуги в автомобилния сектор
 •   Правителствени и институционални услуги
 •   Селскостопански услуги
 •   Индустриални услуги
 •   Масла, газове и химикали
 •   Руди и минерали

 

ОСНОВНИ УСЛУГИ, НАСОЧЕНИ КЪМ УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ, ДЪРВОДОБИВНИЯ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНИЯ СЕКТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА, ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИИ И КАРТОНИ И ПЕЧАТ

 

 •   Сертификация по управление на горите FSC ®/FM
 •   Сертификация на веригата за проследимост на доставките по FSC/ COC
 •   Верификация на веригата за проследимост на доставките по EUTR / 2010
 •   Обучение по FSC
 •   Сертификация и обучение по други ISO стандарти

 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ

 

Спечелете конкурентно предимство на глобалните пазари за дървен материал чрез услугите за сертификация по управление на горите FSC, предлагани от SGS.

 

Линк към услугата

 

СЕРТИФИКАЦИЯ НА ВЕРИГАТА ЗА ПРОСЛЕДИМОСТ НА ДОСТАВКИТЕ

 

Сертификацията от SGS за проследяване на продукцията (СоС) за горски продукти и продукти от дърво гарантира на Вас и на Вашите клиенти, че горските продукти и продуктите от дърво, които доставяте, идват от сертифицирани и добре управлявани гори, а също така гарантира и тяхната автентичност, докато преминават през веригата на доставка – от обработката до клиента.

 

Линк към услугата

 

ВЕРИФИКАЦИЯ НА ВЕРИГАТА ЗА ПРОСЛЕДИМОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО EUTR 995/ 2010

 

EUTR 995/2010 – SGS е официално регистрирана от Европейската комисия, като мониторингова организация по  РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 995/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 октомври 2010 година за определяне на задълженията на операторите, които пускат на  пазара дървен материал и изделия от дървен материал.

 

За оператори и търговци по смисъла на Регламент 995/2010 предоставяме ефективна система за надлежна проверка и оценяване на риск, относно законния произход на дървесината, дървесни плоскости и хартия внос от трети страни.

 

Линк към Регламента и ролята на мониторинговите организации

 

РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ И НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ НА ПРОДУКТИ ОТ ДЪРВЕСИНА

 

Линк към брошурата

 

КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И СЕМИНАРИ

 

Нашите решения за обучение и развитие са предназначени да помогнат на организации и отделни служители да усъвършенстват личните си познания и квалификация – основните фактори на устойчивото развитие на бизнеса и конкурентното предимство.

 

Линк към услугата и графика за обучение

 

СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА РАЗЛИЧНИ ISO СТАНДАРТИ

 

Предлаганите от нас услуги по сертифициране на световно ниво Ви дават възможност да демонстрирате, че вашите продукти, производствени процеси, системи или услуги са в съответствие с националните и международните стандарти и разпоредби. Ние можем да Ви помогнем да получите необходимите сертификати, за да осъществявате търговска дейност на Вашите целеви пазари, което ще предостави на Вас и Вашите клиенти гаранцията, от която се нуждаете, независимо къде се намирате.

 

 •   Сертификация по ISO 9001 – Системи за управление на качеството

Линк към услугата

 •   Сертификация по ISO 14001 – Системи за управление на околната среда

Линк към услугата

 •   Сертификация по OHSAS 18001 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа

Линк към услугата

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ „FSC CHAIN OF CUSTODY (COC) – ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ” 

Изтегли

 

Контакти
Бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк бизнес център, зона С, ет. 6 София, 1784, България