ПЕНИТАЛЕС ООД
Дървен материал, Стара Загора

Основният предмет на дейност на ПЕНИТАЛЕС ООД е производство и търговия с дървен материал. Фирмата закупува обли дървени трупи, както и готови фасонирани материали. Облите трупи се преработват на американски банциги от последно поколение. Закупените фасонирани материали, както и произведените на територията на ПЕНИТАЛЕС ООД, се подлагат на термична обработка в модерни италиански сушилни камери с програмируеми контролери за автоматично следене на цикъла на обработката. След задължителната термична обработка, фасонираните материали се транспортират към дървопреработващия цех на предприятието, в който се задават необходимите размери на отделните детайли, нужни за производството на определения продукт. След което се транспортират към монтажните цехове на предприятието. Отпадъчните стърготини, талаш и брак от производството се транспортират към брикетираща машина със специална раздробяваща машина към нея. От тази линия предприятието създава своя страничен продукт ЕКОБРИКЕТИ. Те се продават като готов продукт на пазара. Нашето производство е така организирано, че да не съществува реален отпадък от него.

Контакти
гр. Казанлък кв.Летище