Новини
MyCompetence е напълно достъпна
01.12.2014

Във връзка с изпълнение на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, Българска стопанска камара ви уведомява, че Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence е напълно достъпна на адрес http://mycompetence.bg/:

Чрез възможностите, които предоставя системата MyCompetence можете напълно безплатно да използвате услуги като :

– Информация за стандарти и изисквания на водещите работодателите за заемане на ключови позиции в основни сектори на българската икономика тук.

– Тест за самооценка за съответствие към изискванията за избрана от вас длъжност и да получите препоръки за Вашето развитие тук.

–  Платформа за електронни обучения тук.

–  Инструменти(тестове) за оценка на компетенции тук.

– Ресурсен каталог, включващ широк набор от справочна информация за вашето развитие. Повече подробности тук.

За контакти:

Мирослава Симеонова

02 963 42 99

m.simeonova@timberchamber.com