Новини
Oсигуряване на политики за ускоряване на икономиката чрез Бюджет 2019
08.10.2018

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за балансиран бюджет и препоръчва на правителството да се стреми към намаляване на нивото на държавния дълг. Бюджет 2019 да бъде изготвен така, че да осигури инструменти и стимули за ускоряване на реформите в сферата на пазара на труда, образованието, енергетиката, съдебната система, здравеопазването, сигурността и пенсионното осигуряване.

 

 

В период на икономически растеж трябва да се извършват реформи и да се увеличават резервите, а не да се формират бюджетни дефицити. Планирането на бюджетните приходи трябва да бъде правено реалистично, като бъдат оценени всички фактори, които биха повлияли на размера им.

 

 

Основен приоритет АИКБ поставя върху политиките, свързани с пазара на труда и човешките ресурси. Справянето с недостига на кадри е сред основните фактори, които биха изиграли решаваща роля за постигане на по-бързи темпове на растеж. Затова трябва да се планират адекватни мерки за активизиране и включване на пазара на труда като квалификация и преквалификация както на неактивни и продължително безработни лица, така и на вече заетите. Като допълнителна, но същевременно изключително важна мярка АИКБ посочва и облекчаване и улесняване на вноса на работна ръка.

 

 

Според АИКБ, бюджетните средства в сектор „Образование и наука“ трябва да бъдат увеличени. Акцентът в разходването им обаче трябва да бъде поставен приоритетно към техническото образование и професионалното образование, приложните научни изследвания, „защитените професии“ и държавни стипендии, с ангажимент за реализация на студентите и страната. АИКБ е готова да подкрепи осезаем ръст в средствата за култура, както и за създаването и управлението на нов фонд за финансиране на научни изследвания с директно приложение в българската индустрия.

 

 

Работодателската организация напълно подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки и осигурителните вноски и ограничаване на преразпределението на доходите на хората и бизнеса чрез бюджета.

АИКБ предупреждава, че въпреки благоприятната икономическа обстановка, през 2018 г. българската икономика няма да може да надхвърли бариерата от 4% икономически ръст, „който в никакъв случай не е достатъчен и догонващ за развиваща се икономика“, пише в позицията. Асоциацията приканва Бюджет 2019 да бъде ползван като действен инструмент за хеджиране на глобалните рискове и максимално оползотворяване на вътрешните възможности. Това е необходимото условие, което би позволило ръстът през 2019 г. да надхвърли 4 %.

 

 

Източник: Investor.bg

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group