Бизнес услуги

 

 

- БКДМП предоставя офиса си на членовете за провеждане на срещи. Необходимо е предварителна заявка от 2 дни.

За допълнителна информация, моля да се свържете с офиса;

- Екипът на БКДМП  подпомага членовете си при изготвяне на бизнес презентации, преводи и първоначална търговска комуникация;

- Реклама в БКДМП-публикуване на рекламни материали на сайта на организацията, електронния бюлетин и други;

- Бизнес анализи;

- Съдействие за производствено коопериране;

- Намиране на бизнес партньори в страната и чужбина;

- Допълнителни платени услуги - тук