Информационни страници
Възлагане на външно изпълнение на услуги по проект BG051PO001-7.0.07-0188-C0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“

05.05.2014 г.

В изпълнение на проект BG051PO001-7.0.07-0188-C0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“, БКДМП предстои да възложи следното:

1.  Организиране и обезпечаване на нормалното провеждане на Заключителна конференция по проект BG051PO001-7.0.07-0188-C0001 в рамките на 2 дни, при следните параметри:

·     осигуряване на зала за провеждане на конференцията, с капацитет минимум 90 души

·     осигуряване на техническо оборудване (озвучаване, мултимедия, екран, осветление)

·     осигуряване на консекутивен превод за 2 дни по 8 часа

2.  Изработка на 90 комплекта материали за участниците във Заключителната конференция в изпълнение по проект BG051PO001-7.0.07-0188-C0001, както следва:

·    Папка – кутия с велкро лепенка формат А4, брандирана с логата на проекта

·    Луксозен комплект химикали брандирани с логата на проекта

·    Електронен офис органайзер, брандиран с логата на проекта

За повече информация можете да се свържете с нас на +359 2 963 42 99. Ценова оферта можете да изпратите на е-мейл office@timberchamber.com

 

05.05.2014 г.

В изпълнение на проект BG051PO001-7.0.07-0188-C0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“, БКДМП предстои да възложи по дейност 7 следното:

–  осигуряване на зала, с капацитет за минимум 50 души

–  осигуряване на техническо оборудване на залата за 8 часа, включващо озвучаване, мултимедиен проектор, екран и осветление

–  осигуряванен на консекутивен превод

За повече информация можете да се свържете с нас на +359 2 963 42 99. Ценова оферта можете да изпратите на е-мейл office@timberchamber.com

 

28.05.2014 г.

В изпълнение на проект BG051PO001-7.0.07-0188-C0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“, БКДМП предстои да възложи изработването на 45 комплекта материали за участниците в Кръгла маса в изпълнение на дейност 7 от проект BG051PO001-7.0.07-0188-C0001, както следва:

– Химикалка – метална, брандирана с логата  на проекта

-Тефтер, брандиран с логата  на проекта

-Подлистник, брандиран с логата  на проекта

-Флашка, брандирана с логата  на проекта

– Луксозни кожени папки, брандирани с логата на проекта

За повече информация можете да се свържете с нас на +359 2 963 42 99. Ценова оферта можете да изпратите на е-мейл office@timberchamber.com

 

25.04.2014 г.

В изпълнение на проект BG051PO001-7.0.07-0188-C0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“, БКДМП предстои да възложи доставката на следните консумативи и материали:

·         49 опаковки копирна хартия от 500 л. – 80 гр.

·         100 броя класьори с метален кант 5 см. И широчина на гърба 5 см.

·         2 броя тонер касета за принтер XEROX WORK CENTRE 3220

·         2 броя тонер касета за принтер CANON MP 270 CL-513

За повече информация можете да се свържете с нас на +359 2 963 42 99. Ценова оферта можете да изпратите на е-мейл office@timberchamber.com

 

15.04.2014 г.

В изпълнение на проект BG051PO001-7.0.07-0188-C0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“, БКДМП предстои да възложи за изпълнение извършването на одиторска услуга, състояща се от проверка и заверка на цялостното изпълнение на договор за предоставяне на бъзвъзмездна помощ № BG051PO001-7.0.07-0188-C0001 по проект „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“.

За повече информация можете да се свържете с нас на +359 2 963 42 99. Ценова оферта можете да изпратите на е-мейл office@timberchamber.com

 

02.04.2014

В изпълнение на проект BG051PO001-7.0.07-0188-C0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“, БКДМП предстои да възложи за изпълнение следното:

•  писмен превод от английски на български език на 600 стандартни страници документи свързани с тренинг материали за развитие на човешките ресурси, международен маркетинг и работа в интернационална среда;

•  писмен превод от английски на български език на 100 стандартни страници материали свързани с разработването на ръководство за развитие на човешките ресурси, международен маркетинг и работа в интернационална среда;

За повече информация можете да се свържете с нас на +359 2 963 42 99. Ценова оферта можете да изпратите на е-мейл office@timberchamber.com

Процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана“ на основание ПМС№69/11.03.2013 г., с предмет: „Анализ на актуалните тематични направления в развитието на човешките ресурси за МСП от сектор Мебелно производство”

В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07-0188-C0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“, финансиран по  ОП РЧР,  БКДМП открива процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана“ на основание ПМС№69/11.03.2013 г., с предмет: „Анализ на актуалните тематични направления в развитието на човешките ресурси за МСП от сектор Мебелно производство”.

Тук може да свалите пълния комплект документи