Защо съм член на БКДМП

 ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕНСТВОТО:

Специалист комуникации-
Деница Стоянова
моб. тел.:+359 877 727 796
e-mail: d.stoyanova(at)timberchamber.com

 

 

 


ИРИМ ЕООД, гр. Русе

Емил Петров

 

www.irimbg.com

 

 

Аз смятам, че това е задължително условие за всяка фирма. Не може да развиваш стопанска дейност и да не си член на браншовата си организация за съответната дейност.  Има общи въпроси, които е необходимо да се  дискутират. Необходимо е да се създаде в БКДМП регистър на фирмите в бранша.  Необходимо е да се предоставят регулаторни права на камарата за борба със сивия сектор и нелоялната конкуренция.                                                                                   

Благодаря на БКДМП за подкрепата в развитието на Мебелна компания ИРИМ.


 

 

ПГ по МТЕ „М. В. Ломоносов“ гр. Добрич

инж. Марияна Дражева

 

www.pglomonosov.org 

 

 

„БКДМП e образец на сътрудничество между бизнеса и образованието. Малко са браншовите организации, които по толкова мъдър и далновиден начин  подават ръка на професионалното образование. БКДМП е не само инициатор на поканата  за приемане на гимназията ни за асоцииран член, но и основен инициатор за въвеждане на дуалното обучение.  Убедена съм, че  ползотворното партньорство  ще доведе до растеж и развитие  както на фирмите, така и  на професионалните гимназии, членове на тази силна общност.“

 ПГЛПЕХТ, гр. Ямбол,

инж. Теодора Сулева

www.pglpeht.eu 

 

 

„ Партньорството на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол с БКДМП дава възможност да покажем на младите хора иновативност, креативност и да ги ориентира правилно за пазара на труд.  Камарата обогати нашите идеи и превърнаха амбициите ни в реалност, които успешно ни водят към развитие и усъвършенстване. Благодарим Ви за подкрепата! ”

 

                                                                                                                                                 

 

„Мебел Стил“ ООД,

 г-жа Десислава Данева

 

www.mebelstil.eu 

 

 

„Мебел Стил“ ООД е член на БКДМП повече от 15 години. Вярваме, че бранша има нужда от такова обединение. Камарата популяризира българския мебелен бизнес. Създала е добри практики, чудесно си партнира със специализираните училища  и университети. Организира множество търговски пътувания, изложения и обучения с цел разширяване на контактите на своите членове. Най-хубавото е, че провежда политика за премахване на т. нар. „сив сектор“  в мебелното производство и търговия."

 


 

Структура Инвест-ВМ ЕООД,  инж. Николай Драгнев

 

 

"Структура Инвест е семейна компания и като такава ние държим много на работата в екип и вярваме, че заедно можем повече. Именно поради тази причина смятаме, че членството ни в Камарата не само ни предоставя необходимата навременна информация за бизнеса, но и ни помага да се справяме с трудностите заедно като един екип, един бранш.  Ние сме сравнително нов член, но веднага усетихме колко дейни, мотивирани и изключително полезни са колегите от БКДМП. Благодарим Ви, че защитавате интересите на бранша и че винаги сте насреща, когато имаме нужда. "

 


 

Мебели Дейзи, г-жа Даниела Иванова

 

www.deizibg.com 

 

 

„Членството в камарата - това е възможността за всеки от нас да промени частица от системата и допринесе, нашия бранш да бъде все по-развиващ се  и конкурентен на големия пазар.

В частност нашата компания „Мебели Дейзи” е дългогодишен член на камарата. Ние наблюдаваме в последните години един сплотен и амбициозен млад екип от професионалисти,грижещи се  да намираме все повече смисъл да бъдем нейни членове.“

 

 

 

ЗОРА СТИЛ ООД, г-жа Маргарита Стойкова  

 

www.zorastyle.bg

 

 

„Въпросите са всъщност два, а не един.

Защо станах и защо продължавам да съм член на БКДМП?

Преди доста години влезнах в БКДМП с мисълта,че очаквам да получавам информация за развитието  и новостите в бранша и оказване на съдействие при намиране на нови пазари.

А защо все още съм член? Защото БКДМП с всяка изминала година става все по-добре работеща организация, сплотява бранша, търси и помага при решаването на проблеми от всякакво естество, работи в тясна връзка с всички институции в България, полага усилия за повишаване на имиджа на бранша на национално и международно равнище, които вече дават резултат.

Не случайно БКДМП бе почетно наградена като организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция, от АИКБ през 2017 година.“

  

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване

„Николай Хайтов" - гр. Варна, инж. Мария Георгиева

 

www.pggsd-varna.com 

 

 

„ПГГСД „Николай Хайтов“,  гр.Варна, е асоцииран член на БКДМП, защото Камарата е дейна, инициативна и практически работеща, защитава интересите на браншовите фирми и професионални гимназии. В нейно лице виждаме съмишленик за устойчивост и развитие на отрасъла. Тя е пресечната точка за работодателите и професионалните образователни институции. Стимулира и обръща погледа на бизнеса към професионалните гимназии, като източник на средни квалифицирани кадри за мебелната и дървообработваща промишленост. Непрекъснато информира бизнеса за нас и нас за бизнеса. Получаваме невероятна подкрепа, защита на интересите на професионалното образование, заинтересованост и съпричастност в работата ни. Камарата е тил и водач на пазара на труда за нашите професии. Тя е застъпник за прилагане и развитие на дуалното обучение.”

 


 

МОС Консулт, г-н Павел Димов

 

www.mosconsultbg.com

 

 

 „Всяка фирма само по себе си не е толкова силна, добре информирана и позиционирана, колкото целият бранш обединен в браншовата камара. Радваме се, че имаме възможността да участваме в организацията и се надяваме тя да набере много повече членове, популярност и значимост пред правителство, външни инвеститори, търговци и партньори. Заедно можем да популяризираме бранша много по-успешно отколкото всеки сам за себе си.“

 


 

Мебели Филев ЕООД, г-н Юлиян Филев

 

www.filda-bg.com

 

 

„Защото получаваме винаги актуална информация за бранша, а който владее информацията, владее положението.“

 


 

3ДЕА ООД, г-н Иван Боров

 

www.3dea.bg

 

 

"Защото Камарата ни събира като сноп разпилени пръчки, които по отделно са крехки, но заедно не могат да бъдат счупени."

 


 

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване

„Христо Ботев“ - гр. Пловдив, инж. Константин Костадинов

 

www.pgvad.org                    

 

 

"Браншова организация без образователна и обучителна институция, няма бъдеще! За развитието на един отрасъл са необходими: кадри, технологии и техника, пазари. Ето защо, връзката бизнес - образование е от стратегическо значение, особено през последните години, с въвеждането на дуалното образование и обучение. Мястото на Гимназията е именно в БКДМП."   

 


 

Дизма СД, г-жа Мариана Иванова

 

 www.dizma.bg 

 

 

  

"Защо съм член на БКДМП ли? -  Защото Камарата ни обединява и ни дава сила и посока на развитие. Освен информацията, която получаваме за всякакви събития, форуми, инициативи на национално и международно ниво, тя ни сплотява. За мен Камарата е приятелство, задружност, взаимопомощ."

 


 

ТПК Мебел Смолян ООД, г-н Румен Джаров

 

 www.mebelsm.com

 

 

"Членуването в БКДМП ми помага много в забързаното ежедневие. От камарата получаваме нужното ни съдействие, достъп до всякаква свързана с бранша информация. Имаме възможност да участваме в търговски мисии, изложения, обучения и др."

  

Лигна Груп ООД, г-жа Геновева Христова

 

www.ligna-group.com

 

 

"За нас от Лигна Груп никога не е стоял въпроса да бъда или да не бъда член на Браншовата Камара. Това е риторичен въпрос, защото си много по-силен когато си част от гилдията, отколкото ако се опитваш да се справяш сам! Благодарим на колегите, че са една от най-силните съсловни организации в България, борещи се с всички средства да защитават интересите на нашия бранш! Защото наистина заедно можем повече и сме много по-силни!"

 


 

Виза Tрейд Еоод, г-жа  Здравка Сафари

 

www.vizaliving.bg

 

 

"През последните години екипът на Камарата успешно покрива изискванията ни за подобен тип сдружение: изпреварваща, достъпна за всички членове професионално селектирана  информация,  добри анализи,  обучителни, информационни семинари и практики. Оценяваме работата им, която ни пести така ценния ресурс - време!  Пожелаваме си в бъдеще да постигнат успехи и в областта на другия основен и тревожен фактор - липсата кадри и професионалната им  подготовка за  работа в мебелните предприятия."

 


 

К2 ООД, г-н Иван Милев

 

www.k2-furniture.com

 

 

"Работата в екип винаги води до чувство на принадлежност, а именно това е ключът към здраво и единно общество каквото е БКДМП. През годините, в които К2 ООД е част Камарата ние виждаме как едно професионално общество се изгражда постепенно и ежедневно. Като Търговски Мениджър на К2 ООД, за мен е важна информацията, професионалната подкрепа и надеждата за успех, която получавам от БКДМП. Без тях, ние от К2 ООД смятаме, че развитието на нашия бранш не би било толкова бързо и устойчиво."

 


 

Диалог ЕООД, г-жа Елена Желязкова 

 

www.kuhnidialog.bg

 

 

"За да споделяме опит, успехи и неуспехи.  Когато си сътрудничим ставаме по-конкурентно способни. С  работата си екипът на БКДМП успешно ни водят в тази посока."

 


 

Мипа ООД, г-н Митко Митев

 

www.mipa-bg.com

 

 

“Съединението прави силата. Девиза на Хан Кубрат е пренесен през вековете и до днес е актуален. Само заедно можем да утвърдим мебелния бранш като водещ.”

 


 

Астра деа мебел ЕООД, г-жа Денница Каназирева

 

 

„С всяка изминала година Камарата увеличава броя на услугите, които предлага и качеството, с което ги изпълнява. Преимуществата, които виждам са: възможността да посещавам изложения, самата аз да бъда изложител, да участвам във форуми и да научавам все повече за бранша и неговото развитие и моята фирма като част от него.“

 


 

Професионална гимназия по Дървообработване "Иван Вазов" -гр. Велинград, г-жа Росица Рускова

 

www.pgdvelingrad.com

 

 

“Да си член на БКДМП е уникално нещо! Камарата ни предоставя големи възможности за изява на учениците.Съпричастна е към приема на ученици.В нея виждаме огромна подкрепа и опора!Чрез Камарата, училището ни създава ползотворни връзки с мебелните фирми-членове.”

 


 

Стаматови - 2010 ООД, Боян Стаматов

 

 

„Станахме членове понеже виждаме позитивните неща, които се случват в бранша. Всичките инициативи на Камарата – обучения, търговски мисии и съвместни прояви с фирмите от сектора, ни помагат да израснем като фирма производител, осигуряват ни нови полета за изява. В същото време тази обмяна на опит ни предоставя нов поглед върху проблемите и начините за справяне с тях.“

 


 

Модул плюс ЕООД, Димитър Костадинов

 

www.mebelstill-varna.com/bg/

 

 

"Голяма мотивация е сериозното отношение на екипа на БКДМП. Вижда се желанието за помощ, което да бъде оказано на фирмите и целта за постигане на резултати”

 


 

СТЕЛЛА 97 Велинград ЕООД, Стела Василева

 

www.stella97.com

 

 

Искам да видя положителната промяна в бранша и съм убедена, че Камарата е носител на тази промяна. Тя е като оазис в пустиня и е единствен начин гласът ми да бъде чут.“

 


 

Руди-АН ЕООД, Радослав Христов

 

www.rudi-an.com

 

 

„Трябва да си помагаме едни на други, а Камарата е институцията, която ни представлява.“

 

 


 

МЕЛА ООД, Калоян Георгиев

 

www.mela.bg

 

 

„Съединението прави силата. В този дух екипа на БКДМП стои изключително успешно зад интересите и бъдещето на бранша, както на национално, така и на международно ниво, а същевременно винаги са насреща при нужда.“

 


 

 

КАМЕ ООД, Никола Карамфилов

 

www.kame.bg

 

 

Камарата е нашето общество.“

 


 

Теодора Ортакчийска , Лео Дизайн ЕООД, гр. София

 

www.leo-designbg.com

 

 

"Арена, където можеш да споделиш трудностите, с които се сблъскваш и да разчиташ на подкрепа за решаването им. Членството ми носи сигурност, навременна информационна задоволеност и обмяна на опит с други фирми. Дава възможност за сближаване на бранша, за споделяне на новости, трудности и начините за справяне с тях."

 


 

Димо Димов, Евробед ЕООД, гр. Велинград

 

www.euro-bed.net/index.html

 

 

"Получавам необходимата ми подкрепа от браншовата камара на ДМП и възможности за желаната реализация. А с действията си Камарата ми дава надеждата за една по-добра перспектива за мебелния бранш."

 


 

Уорън Мейс, Краун ФМ ЕООД, гр. Банско

 

www.crown-interiors.com

 

 

"В България научих много и бих искал да се отблагодаря, споделяйки опита си натрупан във Великобритания. Проблемите, които срещам тук са онези, с които съм се сблъсквал и преди на Острова. Начинът за справяне с тези трудности е работата в екип, като Един бранш."

 


 

Николай Костов, Пролайн ЕООД, гр. Пловдив

 

www.proline-bg.com

 

 

"Откакто съм член на Камарата има организация, на която мога да разчитам за информация, от която имам нужда и усещането, че някой се грижи за Бранша и защитава интересите на всяка една фирма."