Информационни страници
Изложение Интермоб 2017

Изложенията  Дървообработващи  машини- Интермоб и специална секция Проматт ще се

състоят на 14 – 18 Октомври 2017 година в TUYAP, Istanbul

 

 

Като първостепенен представителен център на дървообработването, производството на мебели и легла,  30-то Изложение за дървообработващи машини и сечива, дървообработващи машини, режещи и ръчни инструменти, и 20-то Интермоб за съпътстваща мебелна индустрия, аксесоари, изделия от дървесина и технологии за обработка на дърво ще се състоят на 14-18 Октомври 2017 година в Панаирния и конгресен център на ТЮЯП, Истанбул. Едновременно с Интермоб ще се състои специалната секция Проматт – спомагателна индустрия за производство на матраци, оборудване, суровини и машини. През 2016 година, изложенията бяха домакин на

861 изложителя  и подизложители от 30 страни,  и 75 581 посетители от 103 страни. През 2017 година изложенията са многообещаващи по отношение  предоставяне на домакинство на професионалисти от бранша, създавайки много бизнес възможности.