Информация

 

БКДМП предоставя на своите членове следните информационни услуги:

 1. информация за чуждестранни пазари

 2. наръчници и ръководства за експортна и маркетингова дейност,

 3. полезни контакти на международни организации, търговски  представителства зад граница, дистрибутори и търговци на едро, архитекти и дизайнери

 4. актуални запитвания и оферти от чуждестранни компании

 5. външно-търговска и икономическа  статистика

 • Браншова информация – новини, тенденции, събития

 • Актуална законодателна и нормативна база

 • Информация за участия в европрограми;

 • Обявени търгове и обществени поръчки;

 • Изготвяне на анализи и проучвания за повишаване на конкурентоспособността на МСП от сектора;

 • Възможност за публикуване на обяви за работа и набиране на кадри, чрез Кариерен портал