Как да стана член?

 ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕНСТВОТО:

Офис администратор -

Денница Костова

моб. тел.:+359 899 966 780

d.kostova(at)timberchamber.com

 

В Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ на доброволни начала могат да членуват всички юридически и физически лица, заети с производствена, търговска или друга дейност свързана с бранша.

 

 

 

За да станете редовен член са необходими следните документи:
 

1. Заявление  за членство - изтегли;

2. Регистрационна форма - изтегли;

3. Копие от съдебно решение 

4. Преведен по сметката на Браншовата Камара членски внос, а именно:

  • Еднократна встъпителна такса в размер на 50 /петдесет/ лв.

Годишен членски внос  в размер на една минимална работна заплата към 01 януари на съответната година / за 2019г. - 560 лв. петстотин и шейсет лева/ - (Проформа фактура - изтегли);

 * При първоначалното заявление за членство, таксата за членски внос зависи от оставащите месеци за настоящата година.

 

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК - кл.София

BIC: TTBBBG22

IBAN: BG72TTBB94001527156129

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост. 

 

Попълнените документи  е необходимо да изпратите сканирани с подпис и печат на e-mail: office@timberchamber.com

или по пощата на адрес: 1303, гр. София, бул. Тодор Александров 73, ет. 6, офис 5.