Информационни страници
КАСИЕР – РИЛА 1 АД – Пловдив

Описание и
Изисквания:

“РИЛА 1” АД, Пловдив- собственик на Строителен Хипермаркет РИЛА и верига магазини за строителни материали, мебели и стоки за бита , във връзка с постоянното разрастване на дейността си търси да назначи:

КАСИЕР, с месторабота гр. Пловдив

ИЗИСКВАНИЯ:
-Средно образование.
-Отлична компютърна грамотност.
-Опитът на подобна позиция.
-За съществено предимство ще се счита умението за работа със складов софтуер.
-Готовност за работа по график и на смени.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Информацията, която представяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.
РИЛА 1 АД се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

Месторабота:

Пловдив / България

 Контакти:

Rila1@abv.bg