Информационни страници
Конструктор-оператор на CAD/CAM система – ЙАФ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Описание и
Изисквания:

Дървото е Вашият свят?
Значи при нас сте на правилното място. ЙАФ България ЕООД е част от австийската Frischeis Group, която със своите 50 локации е водещият търговец на дървесина и дървесни продукти в Централна и източна Европа. В Австрия, Чехия, Словакия, Унгария и Хърватия вече сме пазарен лидер.

За нашето представителство в Мусачево търсим

Конструктор-оператор на CAD/CAM система 

Отговорности:
• Проектиране на мебели
• Развиване на цялостни решения и концепции – от идеята до реализацията
• Осигуряване на необходимата конструктивна документация
• Участване в разработването на нови модели и чертежи по задания от клиенти
• Създаване и поддържане на база с модели и конструктивни елементи
• Контакт с клиенти
• Обработка на информация и заявки постъпили онлайн.

Изисквания към кандидатите:
• Отлична Компютърна грамотност , опит с CAD/CAM Software
• Технологично познаване производството на мебели
• Креативност и творческо мислене
• Английски или немски език 
• Комуникативност, умения за работа в екип
• Желание за работа в динамична работна среда

Компанията предлага:

• Сигурност в международна компания с установени стандарти
• Работа с квалифициран екип в динамично развиваща се среда
• Отличен пакет социални придобивки и атрактивно възнаграждение
• Отличен бизнес климат

Документите, които кандидатите трябва да представят са:
• мотивационно писмо
• професионална автобиография
• диплом за завършено образование 
• други документи, удостоверяващи квалификация
• актуална снимка

Месторабота:

София / България

 

Контакти:

 

info@jaf-bulgaria.com

 

Телефон: 0886/700753
www.jaf-bulgaria.com