Консултации

 

БКДМП осигурява за своите членове:

 

- Финансови и застрахователни консултации;

 

- Консултации по европейски фондове и програми;

 

- Бизнес консултиране;