Информационни страници
Маркетингов мениджър – ЙАФ България ЕООД – София

писание и
Изисквания:

На тази позиция Вие ще отговаряте за Маркетинга на ЙАФ България в офиса ни в София.
В сътрудничество с търговския ни екип и ръководството, както и отдел Маркетинг в централата ни в Австрия, Вие ще поддържате и създавате целия ни маркетингов микс.

Към многообразните Ви задачи ще бъдат поддържането на фирмения уебсайт, създаване на принт и онлайн търговски и рекламни материали. Заедно с това подпомагате колегите във офисите ни при организиране на мероприятия с клиенти и архитекти. Като специалист по Маркетинг Вие ще отговаряте за информационните канали, също така ще следите и оптимизирате онлайн и офлайн представянето на компанията в медиите.
Ние търсим ентусиазиран и надежден служител с амбицията да помогне на ЙАФ България към следващата стъпка нагоре.

Описание на задачите:
• Създаване на ценови листи, флаери и други печатни материали в рамките на корпоративния ни дизайн
• Отговаря за онлайн представянето.
• Създаване на Newsletter за стимулиране на продажбите и при въвеждане на нови продукти 
• Организиране на мероприятия с клиенти и архитекти – от планирането до самия край

Професионални изисквания:
• Владеене на Немски или Английски език
• Опит с Adobe Indesign за създаване на различни печатни материали
• Владеене на правописните правила
• Опит с CMS системи и онлайн търговия
• Опит с Google Analytics,както и SEO анализи, и ноу хау за управление на кампании 
• Опит с Adobe Photoshop
• Препоръчително е основни познания по HTML и CSS 
• Познания в областите Техника, Маркетинг/Продажби и медийно представяне 

Soft Skills
• Умения за работа в екип
• Открита личност с желание за активна работа
• Усет към графично и текстово оформление 
• Самостоятелност
• Афинитет към дървесината

Кандидатите трябва да представят мотивационно писмо и CV на английски или немски език. 
Интервюто ще се проведе на един от двата езика. 

Месторабота:

София / България

Контакти

Телефон: 0886/700753
www.jaf-bulgaria.com