Информационни страници
МЕБЕЛИСТ – РИЛА 1 АД – Пловдив

Описание и
Изисквания:

„РИЛА 1” АД, Пловдив- собственик на Строителен Хипермаркет РИЛА и верига магазини за строителни материали, мебели и стоки за бита, във връзка с постоянното разрастване на дейността си търси да назначи:

МЕБЕЛИСТ, с месторабота гр. Пловдив

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-Изпълнява в срок, задачи поставени от Сектор Мебели
-Пренася мебели, помага за експедицията им, сглобява по схема, помага при техническата поддръжка на магазина.
-Изпълнява и други конкретно поставени задачи.

ИЗИСКВАНИЯ:
-Професионален опит на подобна позиция, много добро познаване на характеристиките на продуктите.
-Експедитивност, самоконтрол, изпълнителност.
-Приличен външен вид.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Информацията, която представяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.
РИЛА 1 АД се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

Месторабота:

Пловдив / България

Контакти

Адрес: Пловдив, ул."Бр.Бъкстон" 122
Телефон: 032/657 620
Fax: 032/657 649

Rila1@abv.bg 

www.rilamarket.net