Информационни страници
МИМ България търси да назначи „Технолог мебелно производство“

Във връзка с разширяването на дейността на външни пазари, МИМ България търси да назначи "Технолог мебелно производство".
За повече информация www.mim.bg