Информационни страници
Новини към проект „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“

Работно посещение за обмяна на опит с британски фирми

В периода 13 – 17 октомври 2014 г. представители от 20 български мебелни компании имаха възможността да обменят практически опит в управлението и развитието на човешките ресурси.  Мениджъри, предприемачи и експерти от 30 британски компании взеха участие в събитието. Те представиха на българските си колеги различни управленски подходи  за ефективно „създаване“ и „отглеждане“ на кадри и дадоха съвети за тяхното адаптиране на местно ниво.

  

 

Кръгла маса с цел дискутиране на проблеми свързани с развитието на човешките ресурси

На 9 юли 2014 г. по проект  „Трансфер на най – добри практики за развитие на сектор Мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“ беше проведена кръгла маса с цел дискутиране на проблеми свързани с развитието на човешките ресурси в конкурентна международна среда.

     

 

 

    

 

На събитието участваха 57 представители на бизнеса, които дискутираха с представител на Британската асоциация на производителите на мебели основни умения и компетенции, необходими за работа в интернационална среда, като бяха взети предвид следните основни точки:

 • Дефиниране на основни изисквания за работа в интернационална среда

 • Подобряване на комуникационни канали:

  • Ефективно общуване на работното място

  • Бариери и елементи на комуникацията

  • Разрешаване на конфликти

  • Умения за презентиране

 • Необходими маркетингови инструменти при работа в международна среда – промоционални прояви, обучения, издания и други помощни материали

 • Възможности за адаптация и прилагане на чужди практики в реална работна среда в България

Екипът по проекта заедно с представителите на британската партньорска организация, имаха възможност да идентифицират конкретни проблеми свързани с интернационализацията с  предприятия от сектор мебелно производство както и да дефинират конкретни потребности от специфични знания и умения

Kонсултации с целевата група по дейност 6  и дейност 8, отностно разработване на проектни предложения и проекти за вътрешнофирмено развитие на ключови служители

Екипът и експертите по проект BG051PO001-7.0.07-0188-С0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор Мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“, проведоха поредица консултации с целевата група за  „Разработване на проекти за вътрешнофирмено развитие на ключови служители от фирмите, участващи в проекта".

 

 

 

 

Успешно се проведе дискусионен форум

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост проведе успешно дискусионен форум, в изпълнение на проект BG051PO001-7.0.07-0188-C0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“, финансиран по ОП РЧР.  53 участника се включиха в дискусия по представените теми:

1.       Резултатите от „Анализ на наличните актуални тематични направления в развитието на човешките ресурси за МСП от сектори Мебелно производство“.

2.       Британския опит за развитието на човешките ресурси в международна бизнес среда.

3.       Разработване на предложения за проекти за вътрешнофирмено развитие на ключови служители от фирмите участници в проекта с подкрепата на експерти – представяне на примерен проект.

4.       Представяне на системи  за организация и управление на фирми

Целта на дискусионния форум бе да мотивира за персонално и професионално развитие участниците във форума и разкриване на възможностите за развитие на потенциала на човешките ресурси във фирмите.

Галерия:

 

 

 

 

Дискусионен Форум

Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост организира Дискусионен Форум, в изпълнение на проект BG051PO001-7.0.07-0188-C0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“, финансиран по ОП РЧР. Дискусионният форум ще се проведе в периода 13 – 14 февруари 2014 г., в Интер Експо Център, Зала „Руен“, бул. „Цариградско шосе“ 147, гр. София.

 

 •  Участието в дискусионния форум за членове на БКДМП е безплатно.

 • Фирмите, участници в дискусионния форум ще имат възможността да вземат участие в другите дейности по проекта:

– да участват в бизнес пътуване за обмен на опит във Великобритания;

– да разработят с помощта на експерти, проект за вътрешнофирмено развитие на ключовите си служители.

 

В рамките на форума ще бъде представени следните теми:

1.        Резултатите от „Анализ на наличните актуални тематични направления в развитието на човешките ресурси за МСП от сектори Мебелно производство“.

2.       Британския опит за развитието на човешките ресурси в международна бизнес среда. Представяне на екпортен модул, специално разработен за проекта.

3.       Разработване на предложения за проекти за вътрешнофирмено развитие на ключови служители от фирмите участници в проекта с подкрепата на експерти – представяне на примерен проект.

4.       Представяне на система РЕФА за организация и управление на фирмата

5.       Мениджърски и лидерски умения – Ефективна комуникация и управление на конфликти.

 

Участие ще вземат чуждестранни лектори от Британската асоциация на производителите на мебели.

Работният език ще бъде български.

 

Програмата на събитието може да видите тук.

 

При желание за участие, моля да попълните регистрационна карта  в срок до 07 февруари 2014 г. и я изпратете на office@timberchamber.com

 

АНКЕТА – Представително изследване сред МСП от мебелния сектор

Попълване

 

 

Проведе се работна среща между БКДМП и Британската асоциация на мебелoпроизводители

       

На 10 октомври 2013 г. В офиса на Британската асоциация на мебелопроизводителите /BFM/ се проведе работна среща между представители на двете партньорски организации по проект BG051PO001-7.0.07-0188-C0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“– BFM и Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/.

         В рамките на срещата представителите на BFM запознаха българските експерти с великобританския опит в развитието на човешките ресурси в експортно-ориентирани мебелни предприятия. Бе обменен опит в областта на професионални обучения, семинари, подготовка на човешки ресурси при участие в международни изложби и търговски мисии. От страна на БКДМП бе поискана допълнителна информация за британския опит в областта на електронните обучения за развитие на човешките ресурси в международна бизнес среда.