Обучения

ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЯТА:
Мениджър събития
инж. Мирослава Симеонова
моб. тел.: +359 877 727 795
e-mail: m.simeonova(at)timberchamber.com

 

- Тематични семинари;

- Специализирани обучения;

- Конференции;

 

 

 

 

 

 

Проведени обучения и семинари:

 

 

05.2017

Успешните фирми

05.2017

Курс по продажби направи още по-успешни фирмите от бранша

04.2017

Проведе се второ обучение за УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО

04.2017

Готови ли сте за дигитална трансформация? Технологиите в полза на дървообработващата и мебелната промишленост!

03.2017

Фирми-членове на БКДМП още по-ефективни и успешни след Обучението - FREE BOSS

03.2017

Фирми–членове на БКДМП надградиха уменията си за УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО

03.2017

Фирми – членове на БКДМП повишиха мениджърските си умения 

02.2016

Над 60 представители на фирми участваха в обучение "Усъвършенстване на търговските умения"

02.2016

МЕБЕЛНИЯТ ГИГАНТ ИКЕА В ТЪРСЕНЕ НА НОВИ ПАРТНЬОРИ У НАС

01.2016

Конференция „Нови перспективи пред износа на мебели, оборудване и интериор“, 4 февруари 2016 г., гр. София

09.2015

„Регистрация на марка и дизайн в България и чужбина за фирмите от сектор мебелно производство“

04.2015

Управление на бранд и маркетингови инструменти: Кои са важните цели в управлението на бранда - Семинар с участието на ИКЕА и ЛТУ

03.2015

Обучение„Практически инструменти за успешни продажби на чужди пазари – опитът на италианските фирми от сектор дървообработване и мебелна промишленост”

02.2015

Семинар на тема „БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

01.2015

MyCompetence представя на Вашето внимание новите си обучения:

- Финанси за нефинансисти;

- Въведение в управление на продажбите;

- Управление на бази данни (Access);

- Успешни презентации;

- Финансово и правно проучване (дю дилижанс), като инструмент за минимизиране на риска.

10.2014

Теми разгледани по време на Годишната конференция на бранша - 2014 г.

·         Обучение „Оптимизация на разходи и процеси“

·         Обучение „Какво е най-важно в маркетинга на международните пазари? Как да поставим клиентите в центъра на маркетинга и брандинга в мебелната промишленост?“

·         Семинар „Възможностите за кандидатстване по програми, финансирани от Европейския съюз за новия програмен период 2014-2020 г.“

11.2014

Семинар „Икономически анализ на дейността  - Работим ли добре? Кои са причините за успехите и провалите?“

 

11.2014

Семинар „Цени и ценообразуване“

 

10.2014

Обучение „Ефективно общуване с клиенти“

 

02.2014

Дискусионен форум, в изпълнение на проект BG051PO001-7.0.07-0188-C0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“

11.2013

Обучение "Готови ли сме за експорт"