Информационни страници
Оперативен счетоводител – Архидея България ООД

Описание и
Изисквания:

Фирма за производство на мебели търси да назначи Опеартивен счетоводител.

Изисквания:
– икономическо образование – специалност "Счетоводство и
контрол";
– 3 години практически опит като счетоводител;
– отлична компютърна грамотност за работа със счетоводни програми,
работа с "Бизнес навигатое"е предимство;
– познаване на счетоводното законодателство;
– познаване и умение за прилагане на данъчното законодателство,
както и други нормативни актове, свързани с извършваната дейност;
– способност за ефективна комуникация и работа в екип;
– владеене на Английски език- задължително;
– опит със "Сумарно изчисление на работната заплата";

Моля, изпращайте автобиография.
За интервю ще бъдат поканени само кандидати, отговарящи точно на изискванията.

Фирмата се намира на адрес:
Северна Индустриална Зона "Обеля"

Месторабота:

София / България

Контакти: office@archidea-bg.com